MUZYCZNE STUDIO AKTYWIZACJI

PRZYJDŹ DO NAS!

MOZESZ WIĘCEJ!
MUZYCZNE STUDIO AKTYWIZACJI

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i innymi deficytami rozwojowymi

Cele:

 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych
 • Nauka śpiewu i gry na instrumentach muzycznych
 • Rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego
 • Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych
 • Rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji poprzez aktywny i receptywny kontakt z muzyką
 • Celowe i aktywne spędzanie czasu wolnego
 • Wzmacnianie wiary w swoje możliwości i umiejętności
 • Podnoszenie poczucia własnej wartości
 • Ćwiczenie funkcji poznawczych poprzez pracę z tekstem
 • Pokonywanie swoich ograniczeń i nieśmiałości
 • Relaksacja i odprężenie

Formy zajęć realizowane w MUZYCZNYM STUDIU AKTYWIZACJI

 • Śpiew i gra na instrumentach muzycznych
 • Nauka piosenek
 • Słuchanie muzyki – elementy muzykoterapii
 • Ruchowe zabawy muzyczne
 • Arteterapia – zajęcia manualne przy muzyce
 • Relaksacja
 • Ćwiczenia izometryczne dłoni i rąk przed każdą formą muzykowania
 • Ćwiczenia głosowe i oddechowe
 • Praca z mikrofonem
 • Przygotowywanie do występów artystycznych na scenie

Formy zajęć dobierane są indywidualnie i dostosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich zainteresowań tak, by zapewnić każdemu jak najlepsze samopoczucie i rozwój.


Nasi Partnerzy