MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW

​28 lutego 2011 r. OGNISKO MUZYCZNE uzyskało tytuł
Miejsca Odkrywania Talentów,
który został wręczony przez Ministra Edukacji Narodowej Katarzynę Hall.

Świadczy to, że nasza placówka przyczynia się do odkrywania, promocji
i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.