MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW

​Dnia 28 lutego 2011 r. Ognisko Muzyczne w Jaśle uzyskało tytuł
Miejsca Odkrywania Talentów
od Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall
.

Świadczy to, że nasza placówka przyczynia się do odkrywania, promocji
i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.