MAM TALENT

HARMONOGRAM WYSTĘPÓW

Ognisko Muzyczne w Jaśle oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle serdecznie zapraszają na II Międzyszkolny Konkurs MAM TALENT.

Konkurs odbędzie się 
13 stycznia 2020 r. o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Osobnicy.
/pierwszy dzień ferii zimowych/

Wypełnioną i podpisaną przez rodziców Kartę Zgłoszenia do Konkursu, należy przekazać w terminie do 31 grudnia 2019 r. 
do siedziby Ogniska Muzycznego w Jaśle z filią w Osobnicy
( Szkoła Podstawowa nr  1 w Osobnicy, Osobnica 99, 38-241 Osobnica)
lub do Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle (Brzyście 3, 38-200 Jasło)
lub elektronicznie na adres kontakt@ogniskomuzyczne.org

W przypadku przesłania Karty Zgłoszenia pocztą, na kopercie należy umieścić dopisek II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „MAM TALENT” Osobnica 2020

Harmonogram występów podany zostanie na stronie Ogniska Muzycznego 
do 5 stycznia 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU /do pobrania/

Wszelkich informacji udziela Organizator pod numerami telefonów:
Ognisko Muzyczne w Jaśle – tel. 606 95 76 94
Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle – tel. 781 50 99 91 lub 667 83 99 93