STUDIO AKTYWIZACJI W KROŚNIE

   STUDIO AKTYWIZACJI przy OGNISKU MUZYCZNYM w KROŚNIE

           Każdy potrzebuje przestrzeni i odpowiednich warunków do samorealizacji, stawania się lepszą wersją siebie poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Czas pandemii – przebywanie w izolacji oraz ograniczony dostęp do różnych form spędzania czasu wolnego – niesie wiele zagrożeń. Aktywność własna, dająca najlepsze warunki do kształtowania pozytywnych zachowań , rozbudzania ciekawości, kreatywności, wzmacniania wiary w siebie, odczuwania zadowolenia z własnych osiągnięć, jest obecnie mocno ograniczona. Dzieci i młodzież większość czasu spędzają przed telefonem i komputerem, nie wychodzą z domu, nie spotykają się z rówieśnikami. Życie w wirtualnym świecie zastąpiło realne funkcjonowanie w różnych sytuacjach.

Psycholodzy i pedagodzy biją na alarm, informując o niebezpieczeństwie rosnących zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, wynikających z bycia w pewnego rodzaju ,,bezruchu”. Powstaje coraz więcej nowych ośrodków wspierających i terapeutycznych, do których zgłaszają się dzieci i młodzież z problemami natury psychicznej.

W tej sytuacji ważne jest uświadomienie sobie, że mamy wiele możliwości zadziałania, zanim dojdzie do stanu wymagającego terapii.

Najważniejszym czynnikiem chroniącym przed wystąpieniem zaburzeń w sferze psychicznej, dającym satysfakcję i gwarantującym dobre samopoczucie jest szeroko rozumiana aktywność własna. Wskazane są różnego rodzaju zajęcia, które aktywizują, pobudzają wszystkie obszary funkcjonowania człowieka, jego funkcje psychiczne, fizyczne i umysłowe.

Niezaprzeczalnie nauka gry na instrumentach muzycznych jest doskonałą propozycją aktywizacji dzieci i młodzieży a także osób dorosłych. Taka forma zajęć angażuje całego człowieka, doskonali pamięć, koncentrację uwagi, percepcję słuchową oraz wzrokowo – ruchową, uczy systematyczności, samodyscypliny, jest źródłem satysfakcji z realizacji celu i odnoszenia sukcesów, wzmacnia poczucie własnej wartości, rozwija zainteresowania, OGNISKO MUZYCZNE w Krośnie daje każdemu tę szansę.

Przychodząc do OGNISKA MUZYCZNEGO nauczysz się śpiewać, grać na instrumentach klawiszowych, gitarze, skrzypcach lub perkusji. Rozwiniesz słuch muzyczny, poczucie rytmu oraz swoje zdolności i zainteresowania. Spotkasz się z rówieśnikami i spędzisz czas w przyjaznej atmosferze. Uaktywnisz swój potencjał i dasz sobie szansę na rozwój.

OGNISKO MUZYCZNE w Krośnie idzie o krok dalej! Otwiera się też na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną i innymi deficytami rozwojowymi, tworząc STUDIO AKTYWIZACJI, w którym skorzystać można z następujących form zajęć:

  • Nauka piosenek
  • Gra na instrumentach muzycznych
  • Elementy muzykoterapii
  • Ruchowe zabawy muzyczne
  • Arteterapia – zajęcia manualne przy muzyce
  • Relaksacja
  • Praca z mikrofonem
  • Przygotowywanie do występów artystycznych na scenie

Formy zajęć dobierane są indywidualnie, z dostosowaniem do potrzeb, możliwości
i predyspozycji każdej osoby, tak by zapewnić jak najlepsze wsparcie i rozwój.

Przyjdź do nas – MOŻESZ WIĘCEJ! ?